پيام رييس سازمان


در گذشته براى ثبت محدوده معدنى داشتن تنها يك شناسنامه كافى بود
"تخلفات در گذشته زياد بوده است"

رييس سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان رضوى نيز درباره روند دريافت گواهى فنى مالى براى فعاليت معدنکارى به صمت گفت: در گذشته براى انجام فعاليت معدنى و ثبت محدوده معدنى، تنها داشتن يک شناسنامه کافى بود و هرکسى با هر رتبه مالى، فنى و... مى توانست محدوده ثبت کند که از همه نظر مشکل داشت و تخلف هاى بسيارى از اين امتيازات شد. حسين نکاحى افزود: به دليل موارد يادشده، قانون جديدى تصويب و در دولت يازدهم به شکل جدى پيگيرى و اجرايى شد. اين قانون به بررسى صلاحيت فنى و مالى اشخاص حقيقى و حقوقى براى ثبت يک محدوده معدنى مى پردازد. اين صلاحيت فنى و مالى داراى يکسرى مزيت است از جمله اينکه شرايط شخص به شکل صحيح و کارشناسى بررسى و سپس به آنها امتياز داده مى شود. همچنين اکنون با راه اندازى سامانه کاداستر، شخص متقاضى مى تواند صلاحيت فنى مالى خود را در اين سامانه مشخص کند ادامه مطلب


چشم امید به آینده داریم

رييس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي درخصوص ايجاد دانشگاه تخصصي معدن در گفتگو با صمت اظهار کرد: حضور شوراي عالي معادن در خراسان رضوي تأثير فراواني در حد برگزاري چند جلسه معدني داشته به گونه اي که تمام مسئولان مرتبط با معادن به اين مهم اذعان داشته اند زيرا در اين همايش برخي اختيارات معدني به استان تفويض شد که مي تواند آينده روشني را براي معادن استان رقم بزند. ادامه مطلب


Image
Image